صفحه نخست

درباره ما

اداره کار

تامین اجتماعی

ثبت شرکت

ایزو

قوانین و مقررات

وبلاگ

پرسش و پاسخ

تماس با ما

balance

روابط کار

پیگیری تمامی پرونده های اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما در تمامی مراحل هیاتهای تشخیص ، حل اختلاف و دیوان عدالت اداری 

notepad

ثبت شرکت و برند

ارائه کلیه خدمات در زمینه ثبت شرکت ، ثبت برند ، ثبت تغییرات و تصمیمات شرکت ، با  بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب

notepad

انواع قراداد

تنظیم و ثبت انواع قرداد های فی ما بین کارگر و کارفرما و اریه خدمات جهت تسویه حساب قانونی کارگر

اطمینان خاطر و احساس آرامش در کار را با  موسسه حقوقی عــدل گـسـتـر تجربه کنید

Advice

 

مشاوره روابط کار

 انجام مشاوره تخصصی  در زمینه روابط کار

Unemployment

 

بیمه بیکاری

 مشاوره بیمه بیکاری

Insurance

 

مشاوره تامین اجتماعی

انواع بیمه و مشکلات مربوط به آن 

hard

 

مشاغل سخت و زیان آور

بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت 

checkout

 

 تسویه حساب با کارگر

مشاوره جهت انجام تسویه حساب قانونی

Accreditation

 

صلاحیت شرکت های خدماتی

تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

Contract

 

تنظیم انواع قرارداد

تنظیم انواع قرارداد کار

Work related accidents

 

حوادث ناشی از کار

پذیرش پرونده های حوادث ناشی از کار

adlgostar

آیا می دانید ؟

 • leaving

  مفهوم ترك كار كارگران چیست؟

  ترک کار عبارت است از فسخ یکجانبه قرارداد کار از طرف کارگر بدون مجوز قانونی. برای محقق شدن ترک کار نیز کارگر می بایست قصد و نیت انجام چنین عمل حقوقی را داشته باشد. بنابر این در صورتی که قصد و نیت فسخ قرارداد وجود نداشته باشد عمل انجام شده یعنی (حضور نیافتن در کارگاه) ترک کار محسوب نمی شود.
 • workers wage

  حق سنوات کارگران چیست؟

  مطابق با ماده 24 قانون کار: درصورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یامدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یکسال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یکماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید
 • mozd

  تعریف مزد چیست؟

  طبق ماده ۳۴ قانون کار ، کلیه پرداخت های قانونی به کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق ،کمک عائله مندی ، هزینه های مسکن ، خواربار ، ایاب و ذهاب ، مزایای غیر نقدی و نظایر اینها حق السعی و طبق ماده ۳۵ قانون کار وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود مزد نامیده می شود.