صفحه نخست

درباره ما

اداره کار

تامین اجتماعی

ثبت شرکت

قوانین و مقررات

وبلاگ

محصولات

تماس با ما

برای دریافت کمک هزینه ازدواج چه شرایطی لازم است؟
طبق ماده «٨٥» قانون تأمین اجتماعی:
١- ازدواج بیمه شده برای اولین بار باشد.
٢- عقد دائم بوده و در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد.
٣- در تاریخ ازدواج ارتباط بیمه شده با کارفرما قطع نشده باشد.
٤- بیمه شده طی مدت ٥ سال قبل از ازدواج سابقه ٧٢٠ روز کار و پرداخت حق بیمه را داشته باشد.

برای دریافت کمک هزینه ازدواج چه مدارکی لازم است ؟
١– اصل و تصویر صفحات مورد نیاز عقدنامه.
٢– اصل و تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه زوجین.
٣– فرم تعهدکتبی بیمه شده مبنی بر اولین ازدواج.

مبلغ کمک هزینه ازدواج چقدر است؟
مجموع حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه طی مدت ٢ سال قبل از ازدواج تقسیم بر ٢٤
ضمناً در صورتی که مبلغ کمک ازدواج محاسبه شده کمتر از حداقل دستمزد تاریخ ازدواج باشد، مبلغ قابل پرداخت به حداقل دستمزد سال وقوع عقد افزایش می یابد.
توجه: در صورت استحقاق طرفین عقد ، کمک ازدواج به هر دو نفر پرداخت خواهد شد.

١- میخواهم برای دریافت هدیه ازدواج به شعبه ١٨ (یوسف آباد) مراجعه کنم . آیا روزهای خاصی برای مراجعه تعیین شده یا همه روزه می توان مراجعه کرد؟
پاسخ : چنانچه لیست و حق بیمه ماه وقوع عقد از سوی کارفرما به شعبه ارسال و پرداخت شده باشد، میتوانید در هر یک از روزها و ساعات اداری با در اختیار داشتن مستندات مربوطه (اصل و کپی شناسنامه زوجین، عقدنامه و دفترچه بیمه) به شعبه مذکور مراجعه نمائید .

٢- بنده تمام شرایط دریافت کمک هزینه ازدواج را دارم و در زمان ازدواج بیمه بیکاری می گرفتم. آیا مشمول دریافت کمک هزینه ازدواج هستم؟
پاسخ : برابر بند ١ ماده ٨٥ قانون تامین اجتماعی یکی از شروط دریافت کمک ازدواج، وجود رابطه استخدامی در زمان وقوع عقد می باشد . لذا پرداخت کمک ازدواج، علاوه براحراز اشتغال در تاریخ عقد قرارداد داشتن سایر شرایط تعیین شده در قانون خواهد بود.

٣- سلام آیا ممکن است چک کنید آیا هدیه ازدواج شامل من میشود یا نه؟ شماره ملی: -- - - - - - البته بیمه سال ٨٧ هم دارم حدود ٤ ماه که مقداری هم برایم رد نشده است ... تاریخ ازدواج من : ٩١/٠٦/٢٧
پاسخ : به منظور بررسی احراز شرایط دریافت کمک ازدواج با در دست داشتن اصل شناسنامه زوجین وعقدنامه به همراه دفترچه بیمه در یکی از روزهای اداری به شعبه محل پرداخت حق بیمه مراجعه نمائید.


٤- اینجانب کارگر ساختمانی هستم با سابقه پرداخت حق بیمه به مدت حدود ٦ سال پیوسته و مرتب. از سال ٨٩ تا الان دارم حق بیمه پرداخت میکنم. در تاریخ ١٣ خرداد سال ٩٥ عقد رسمی و محضری کرده ام. آیا من مشمول دریافت کمک هزینه ازدواج هستم یا خیر؟
پاسخ : به دلیل عدم احراز شرایط مقرر در ماده «٨٥» قانون تأمین اجتماعی، کمک هزینه ازدواج شامل کارگران ساختمانی نمی گردد.

٥- میخواستم بدانم کمک هزینه ازدواج برای اتباع خارجی افغانستانی تعلق میگیرد یانه اگر می گیرد چه شرایطی باید داشته باشد و هزینه کمک ازدواج چقدر میباشد .
پاسخ : درصورت دارا بودن مجوزهای قانونی در زمینه اقامت و اشتغال بکار در ایران و احراز شرایط مقرر درماده «٨٥» قانون تأمین اجتماعی؛ پرداخت کمک هزینه ازدواج به اتباع خارجی امکان پذیر می باشد، لذا به منظور بررسی موضوع شایسته است با در دست داشتن اصل شناسنامه زوجین و عقدنامه به همراه دفترچه بیمه در یکی از روزهای اداری به شعبه محل پرداخت حق بیمه مراجعه نمائید

٦- در خصوص مدارک مورد نیاز جهت دریافت مبلغی که تأمین اجنماعی به افرادی که از سال ٩٠ تا ٩٥ ازدواج کرده و حداقل ٢ سال سابقه بیمه داشته اند سوال داشتم...
پاسخ : به منظور بررسی شرایط قانونی مربوط به دریافت کمک ازدواج با در دست داشتن اصل شناسنامه زوجین و عقدنامه به همراه دفترچه بیمه در یکی از روزهای اداری به شعبه محل پرداخت حق بیمه مراجعه نمائید.

٧- من از سال ٨٢ سابقه بیمه دارم ولی در سال ٩١ تا مهر ماه ٩٢ بیمه بیکاری دریافت می کردم و در آبانماه سال ٩٢ که عقد کردم بیمه برای من رد نمیشده دوباره از سال ٩٣ تاکنون مشغول به کار هستم و بیمه پرداخت می گردد. من میتوانم از هدیه تامین اجتماعی برای ازدواج استفاده نمایم یا خیر
پاسخ : به موجب بند «١» ماده «٨٥» قانون تأمین اجتماعی یکی از شروط پرداخت کمک ازدواج ، داشتن رابطه استخدامی بیمه شده با کارفرما در تاریخ ازدواج می باشد، لذا باتوجه به اینکه در تاریخ عقد شاغل نبوده اید، پرداخت کمک مذکور قانوناً امکانپذیر نمی باشد.

٨- لطفا در خصوص تعلق یا عدم تعلق کمک هزینه ازدواج به رانندگان درون شهری با ذکر استناد قانونی آن اظهار نظر فرمایید. با توجه به اینکه نرخ بیمه پردازی این گروه از بیمه شدگاه ٢٧% بوده و صرفا بند ج از ماده ٣ قانون تامین اجتماعی (بیماری و بارداری) و مقرری بیمه بیکاری از تعهدات آنان مستثنی شده است.
پاسخ : پرداخت کمک هزینه ازدواج به رانندگان درون شهری که حق بیمه مربوطه را به نرخ ٢٧ % پرداخت می نمایند بلامانع می باشد و مراتب به کلیه واحدهای اجرائی نیز ابلاغ شده است.

٩- اینجانب مشمول دریافت کمک هزینه ازدواج اول میباشم و شعبه پردخت حق بیمه من (شعبه ٢٢ تهران) و خود ساکن سیستان و بلوچستان - چابهار هستم , خواهشمنداست نسبت به دریافت کمک هزینه مذکور راهنمایی فرمائید.
پاسخ : با توجه به بیمه پردازی در شعبه ٢٢ تهران می باید از همان شعبه جهت دریافت کمک هزینه ازدواج اقدام نمایید.

آیا می دانید ؟

 • leaving

  مفهوم ترك كار كارگران چیست؟

  ترک کار عبارت است از فسخ یکجانبه قرارداد کار از طرف کارگر بدون مجوز قانونی. برای محقق شدن ترک کار نیز کارگر می بایست قصد و نیت انجام چنین عمل حقوقی را داشته باشد. بنابر این در صورتی که قصد و نیت فسخ قرارداد وجود نداشته باشد عمل انجام شده یعنی (حضور نیافتن در کارگاه) ترک کار محسوب نمی شود.
 • workers wage

  حق سنوات کارگران چیست؟

  مطابق با ماده 24 قانون کار: درصورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یامدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یکسال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یکماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید
 • mozd

  تعریف مزد چیست؟

  طبق ماده ۳۴ قانون کار ، کلیه پرداخت های قانونی به کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق ،کمک عائله مندی ، هزینه های مسکن ، خواربار ، ایاب و ذهاب ، مزایای غیر نقدی و نظایر اینها حق السعی و طبق ماده ۳۵ قانون کار وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود مزد نامیده می شود.

صفحه نخست

درباره ما

اداره کار

تامین اجتماعی

ثبت شرکت

قوانین و مقررات

وبلاگ

محصولات

تماس با ما

پرونده های روابط کار

justice
پیگیری تمامی پرونده های اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما در تمامی مراحل هیاتهای تشخیص ، حل اختلاف و دیوان عدالت اداری

انواع قراداد

vekalat
تنظیم و ثبت انواع قرداد های فی ما بین کارگر و کارفرما و اریه خدمات جهت تسویه حساب قانونی کارگر

ثبت شرکت و موسسه

sabt sherkat
 ارائه کلیه خدمات در زمینه ثبت شرکت ، ثبت برند ، ثبت تغییرات و تصمیمات شرکت ، با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب

تماس با ما

شماره تماس :

32333100 -071

32331009-071

فاکس :

32331009-071

همراه :

09359986434

فرم تماس با ما