صفحه نخست

درباره ما

اداره کار

تامین اجتماعی

ثبت شرکت

قوانین و مقررات

وبلاگ

محصولات

تماس با ما

در صورت مفقود شدن دفترچه بیمه درمان چه کار باید کرد؟
١- مراجعه به یکی از شعب سازمان و تکمیل فرم درخواست صدور دفترچه درمانی المثنی
٢- پرداخت جریمه المثنی معادل ٥٠% حداقل دستمزد روزانه برای مرتبه اول و برای مراتب بعدی معادل یکروز حداقل دستمزد روزانه
توضیح اینکه اکر علت مفقود شدن دفترچه به دلیل بروز حوادث قهری و غیرمترقبه و یا گزارش نیروی انتظامی مبنی بر سرقت دفترچه باشد جریمه المثنی اخذ نمی گردد.
تاریخ اعتبار دفترچه بیمه درمانی چه اهمیتی دارد؟
اعتبار دفترچه درمانی به منزله میزان استحقاق درمان بیمه شده و منوط به داشتن رابطه بیمه پردازی در دوره مربوطه جهت بهره مندی از مزایای درمانی مقرر در قانون می باشد لذا چنانچه دفترچه درمانی بیمه شدگان فاقد اعتبار باشد و یا ارتباط بیمه ای فعال با سازمان نداشته باشد حق برخورداری از خدمات درمانی مذکور را نخواهد داشت.
مدت اعتبار دفترچه های درمان برچه اساسی تعیین می شوند؟
١- نوع مخاطب(اصلی و تبعی)
٢- نوع ارتباط( بیمه پردازی:اجباری،اختیاری،حرف و مشاغل آزاد – مستمری بگیری)
٣- میزان کل سوابق پرداخت حق بیمه
٤- نوع کارفرما (حقیقی و حقوقی)

در صورت ترک کار، دفترچه های درمانی را به کجا باید تحویل داد؟
بلافاصله کارفرما می بایست نسبت به جمع آوری دفترچه درمانی آندسته از بیمه شدگانیکه ترک کار آنان از سوی ایشان اعلام گردیده است بهمراه دفترچه های درمانی افراد تبعی آنان اقدام و به شعبه ذیربط تحویل و رسید آن را دریافت نماید.

مقررات کیفری استفاده غیر قانونی از دفترچه های درمانی چیست ؟
ماده ٩٧ قانون تامین اجتماعی:هرکس به استناد اسناد و گواهی های خلاف واقع یا با توسل به عناوین و وسایل تقلبی از مزایای مقرر در قانون به نفع خود استفاده نماید یا موجبات استفاده افراد خانواده خود یا شخص ثالث را از مزایای مذکور فراهم سازد به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به سازمان تامین اجتماعی و در صورت تکرار به حبس جنحه ای از ٦١ روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.

آیا امانت دادن دفترچه درمانی به دیگران جرم محسوب می شود ؟
بلی

آیا می توان برای نوزاد چهارم در خواست صدور دفترچه درمانی کرد؟
بلی

در صورت فوت بیمه شده اصلی ، دفترچه درمانی او را به کجا باید تحویل داد؟
بازماندگان بیمه شده اصلی متوفی می توانند جهت تحویل و ابطال دفترچه درمانی ایشان به هریک از شعب سازمان مراجعه نموده و نسبت به ابطال دفترچه درمانی،اقدام و رسید آن را دریافت نمایند.

در حین مسافرت ، در صورت نیاز به تمدید اعتبار یاتجدید صدور دفترچه درمانی چه کار باید کرد؟
با عنایت به راه اندازی سامانه متمرکز خدمات دفترچه درمانی بیمه شدگان / مستمری بگیران و حانواده تحت پوشش آنان در صورت داشتن رابطه بیمه پردازی فعال میتوانند جهت دریافت خدمات دفترچه درمانی (تعویض،تمدید و...) به هریک از شعب سازمان تامین اجتماعی در سطح کشور مراجعه نمایند.


از چه سنی می بایست برای صدور دفترچه بیمه نوزاد اقدام کرد؟
در صورت داشتن ارتباط بیمه ای، شخص بیمه شده اصلی به محض صدور شناسنامه برای نوزاد میتواند نسبت به نامنویسی ایشان بعنوان بیمه شده تبعی در شعبه بیمه پردازی اقدام و دفترچه درمانی برای فرزند خود دریافت نماید.

برای تعویض یا تمدید اعتبار دفترچه های درمانی چه اقدامی انجام دهم؟
بیمه شدگان /مستمری بگیران در صورت داشتن ارتباط بیمه ای فعال باسازمان ، میتوانند با مراجعه به هریک از شعب سازمان تامین اجتماعی نسبت به تعویض یا تمدید اعتبار دفترچه درمانی اقدام نمایند.


١- برای تعویض دفترجه اقدام کردم ولی چون بیمه از شرکت دیگری بتازگی برای همسرم رد میشود باید نامنویسی اولیه شوم مشکل اینست که کارفرمای اصلی تهران است و ما مشهد و میگویند باید اصل مدارک ارسال گردد تهران ، آیا راهی هست که در مشهد این کار انجام شود ؟ فرستادن اصل مدارک ممکن است باعث گم شدن شود . در مشهد نمیتوانم انجام دهم؟
پاسخ : نامنویسی اولیه بیمه شدگان باید با ارائه مدارک توسط خود بیمه شده/کارفرما و یا نماینده قانونی وی در محل شعبه بیمه پردازی صورت پذیرد. مع الوصف موضوع فرآیند نامنویسی غیرحضوری ( امکان نامنویسی اولیه بدون نیاز به شعبه محل بیمه پردازی ) در دستور کار این سازمان می باشد که در صورت فراهم شدن امکانات مربوطه ، مراتب به کلیه بیمه شدگان عزیز اطلاع رسانی خواهد شد. ضمناً در حال حاضر نامنویسی بیمه شدگان تبعی ، بمنظور حصول اطمینان از احراز شرایط قانونی ( اشتغال به تحصیل ، عدم ازدواج فرزندان اناث، رابطه زوجیت و ...) می بایست با ارائه مدارک مربوطه صورت پذیرد.

٢- آیا دفترچه های تامین اجتماعی تا پایان سال ٩٥ جمع آوری میشود و کارت هوشمند جایگزین آن میگردد. یا خیر (از شهرستان تنکابن تماس میگیرم )
پاسخ : خیر ، طبق برنامه ریزی های بعمل آمده ، مقرر است تا پایان سالجاری پذیرش مراجعین در مراکز درمانی متعلق به سازمان تامین اجتماعی بدون نیاز به ارائه دفترچه درمانی انجام پذیرد.

٣- شماره و کد بیمه درج شده بر روی دفترچه با شماره بیمه ذکر شده در لیست سوابق جدید مغایرت دارد چه کار باید کرد؟
پاسخ : این اتفاق ممکن است دلایل مختلفی از قبیل نامنویسی و اختصاص بیش از یک شماره بیمه در شعب مختلف ، تشابه اسمی با بیمه شده دیگر و ... داشته باشد . در هر صورت ضروری است به منظور بررسی ، با در دست داشت مدارک لازم ( شناسنامه ، کارت ملی و دفترچه بیمه ) به شعبه محل بیمه پردازی خود مراجعه فرمائید

آیا می دانید ؟

 • leaving

  مفهوم ترك كار كارگران چیست؟

  ترک کار عبارت است از فسخ یکجانبه قرارداد کار از طرف کارگر بدون مجوز قانونی. برای محقق شدن ترک کار نیز کارگر می بایست قصد و نیت انجام چنین عمل حقوقی را داشته باشد. بنابر این در صورتی که قصد و نیت فسخ قرارداد وجود نداشته باشد عمل انجام شده یعنی (حضور نیافتن در کارگاه) ترک کار محسوب نمی شود.
 • workers wage

  حق سنوات کارگران چیست؟

  مطابق با ماده 24 قانون کار: درصورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یامدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یکسال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یکماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید
 • mozd

  تعریف مزد چیست؟

  طبق ماده ۳۴ قانون کار ، کلیه پرداخت های قانونی به کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق ،کمک عائله مندی ، هزینه های مسکن ، خواربار ، ایاب و ذهاب ، مزایای غیر نقدی و نظایر اینها حق السعی و طبق ماده ۳۵ قانون کار وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود مزد نامیده می شود.

صفحه نخست

درباره ما

اداره کار

تامین اجتماعی

ثبت شرکت

قوانین و مقررات

وبلاگ

محصولات

تماس با ما

پرونده های روابط کار

justice
پیگیری تمامی پرونده های اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما در تمامی مراحل هیاتهای تشخیص ، حل اختلاف و دیوان عدالت اداری

انواع قراداد

vekalat
تنظیم و ثبت انواع قرداد های فی ما بین کارگر و کارفرما و اریه خدمات جهت تسویه حساب قانونی کارگر

ثبت شرکت و موسسه

sabt sherkat
 ارائه کلیه خدمات در زمینه ثبت شرکت ، ثبت برند ، ثبت تغییرات و تصمیمات شرکت ، با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب

تماس با ما

شماره تماس :

32333100 -071

32331009-071

فاکس :

32331009-071

همراه :

09359986434

فرم تماس با ما